Drukuj

Polityka prywatności

A A A

01 2012

Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne

Serwis akademia.komputronik.pl (dalej zwany Serwis) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz bezpieczeństwa przetwarzania i wykorzystywania ich danych osobowych osób rejestrujących się w Serwisie (dalej zwanych Użytkownikami).

I. Dane osobowe Użytkowników Serwisu

a) Gromadzenie danych osobowych

 • Dane osobowe Użytkowników Serwisu zawarte w profilu jak również inne dane zgromadzone automatycznie przetwarzane są z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) („ustawa o ochronie danych osobowych”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).
 • Użytkownikowi, który wypełnił profil, przysługuje prawo wglądu do dotyczących jego danych osobowych oraz prawo do ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.
 • Dane zgromadzone automatycznie nie mogą być zmodyfikowane ani też usunięte (np. IP logowania, dane badawcze aktywności użytkowników w Serwisie).

b) Przetwarzanie danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych Użytkowników  jest Serwis. Jako administrator danych osobowych zebranych poprzez strony internetowe Serwis jest uprawniona na mocy art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych do powierzenia tych danych, w drodze umowy, innym podmiotom .
 • Dane osobowe Użytkowników Serwisu zawarte w profilu przetwarzane będą przez Serwis wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie i w celach wskazanych w profilu.
 • Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane, za ich zgodą, w prawnie usprawiedliwionych celach, w tym w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania produktów, badania rynku i opinii publicznej.
 • Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać newslettera na podany w czasie procesu rejestracji adres e-mail, może w swoim profilu zaznaczyć opcję "Nie chcę otrzymywać newslettera".

c) Przekazywanie informacji o Użytkownikach Serwisu 

 • Serwis nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych Użytkownika innym osobom lub instytucjom bez zgody Użytkownika.
 • Przetwarzane przez Serwis dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

II. Polityka w zakresie plików „cookies”

a) Stosowanie „cookies”
Serwisa stosuje mechanizm tzw. cookies (plików tekstowych zapisywanych i przechowywanych na dysku komputera Użytkownika służących zachowaniu parametrów nawigacyjnych Użytkownika i statusu zalogowania). Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach Serwisu, a stosowany jest jedynie w następujących celach:

 • Dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 • Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 • Utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła.
 • Prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy.

b) Wyłączenie mechanizmu cookies przez Użytkownika
Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu w jego komputerze plików cookies i w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików cookies, co nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z Serwisu.

III. Zmiany w polityce prywatności

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronach internetowych Serwisu.