Drukuj

Jakie są przydatne skróty klawiszowe do używania komputera?

A A A

Jakie są przydatne skróty klawiszowe do używania komputera?

Skróty klawiaturowe pozwalają na szybki dostęp do wbudowanych narzędzi systemowych lub poszczególnych funkcji programów bez konieczności wywoływania kolejnych okien dialogowych albo odszukiwania odpowiednich pozycji w menu.

01 grudnia 2012

Skróty mogą wykorzystywać jeden klawisz (zwykle funkcyjny, na przykład F1 dla menu pomocy), dwa (jak kopiowanie do schowka CTRL + C), a nawet trzy (jak słynne CTRL + ALT + DEL). Nie należy ich mylić ze skrótami systemu Windows, które pełnią funkcję linków do folderów lub plików.

Dla osób korzystających często z danego typu aplikacji dostępne są dedykowane klawiatury lub nakładki z wydzielonymi klawiszami skrótów, lub oznaczonymi skrótami do najważniejszych poleceń na klawiaturze alfanumerycznej.

Gdy skróty prowadzą do najpopularniejszych poleceń i pozycji w menu, producenci często podają je obok danego polecenia w menu. Ułatwia to nauczenie się tych kombinacji, gdy nie dysponujesz referencyjnym spisem skrótów. W niektórych aplikacjach, na przykład Microsoft Office, dostęp do menu realizowany jest poprzez kombinację ALT + LITERA, gdzie LITERA, którą należy wybrać, jest podkreślona w menu, na przykład wywołanie menu Plik wymaga skrótu ALT + P. W popularnym Total Commanderze najważniejsze skróty do zarządzania zawartością dysku wyświetlone są domyślnie w dolnej belce aplikacji. Niektóre skróty dublują się pomiędzy aplikacjami, dlatego trzeba pamiętać, że działają one tylko wtedy, gdy okno danego programu jest aktywne.

Poniżej zamieszczamy zestawienie najbardziej przydatnych skrótów klawiaturowych w systemie Windows i najpopularniejszych aplikacjach, które pozwolą ci znacznie przyśpieszyć pracę. Jeśli nie zaznaczono inaczej, skróty dotyczą systemów Windows 7 i 8:

 • CTRL + ALT + DEL – wywołuje okno wylogowania, wyłączenia komputera
 • CTRL + SHIFT + ESC – wywołuje okno Menedżera Zadań
 • F1 – wywołuje okno pomocy (działa również w większości aplikacji)
 • F10 – aktywuje pasek menu w aplikacji
 • TAB – przechodzi do kolejnego elementu w oknie dialogowym, kolejność zależy od dewelopera aplikacji
 • Klawisze kursora – pozwalają przechodzić pomiędzy kolejnymi elementami list lub poruszać się po menu aplikacji
 • Klawisz WIN + Pause/Break – wywołuje okno właściwości systemu
 • Klawisz WIN + PrintScrn – zapisuje zrzut ekranu w katalogu Moje Obrazy/Zrzuty Ekranowe (w Windows 8)
 • Klawisz WIN + B – udostępnia zasobnik systemowy
 • Klawisz WIN + C – wysuwa skróty (Charm Bar) z prawej strony Pulpitu (w Windows 8)
 • Klawisz WIN + I – aktywuje pasek Desktop (w Windows 8)
 • Klawisz WIN + L – wywołuje natychmiast okno blokady systemu
 • Klawisz WIN + F – wyszukiwanie systemowe
 • Klawisz WIN + M – pokazuje pulpit / minimalizuje wszystkie okna
 • Klawisz WIN + SHIFT + M - przywraca wszystkie zminimalizowane okna
 • Klawisz WIN + R – wywołanie systemowego polecenia Uruchom
 • Klawisz WIN + Q – wyświetla listę zainstalowanych aplikacji (w Windows 8)
 • Klawisz WIN + W – włącza wyszukiwanie ustawień (w Windows 8)
 • Klawisz WIN + P – przełączenie się pomiędzy monitorami/ustawienia wyświetlania
 • Klawisz WIN + SPACJA – włącza tymczasowo tryb przeźroczystości wszystkich okien na pulpicie
 • Klawisz WIN + kursor LEWO / kursor PRAWO – dokuje okno aplikacji do lewej lub prawej strony pulpitu
 • Klawisz WIN + + / - - powiększa lub pomniejsza widok
 • Klawisz WIN + cyfra – uruchamia aplikacje przypięte do paska systemowego, kolejne cyfry oznaczają ikony od lewej
 • Klawisz WIN + E – uruchamia okno Eksploratora Windows
 • CTRL + SHIFT + E – wyświetla pełną ścieżkę dostępu w Eksploratorze Windows
 • ALT + TAB – kolejne naciśnięcia TAB przy wciśniętym klawiszu ALT przełączają pomiędzy otwartymi oknami aplikacji
 • CTRL+TAB lub CTRL+SHIFT+TAB – kolejne naciśnięcia TAB przy wciśniętych pozostałych klawiszach przełączają pomiędzy zakładkami w aktywnym oknie aplikacji
 • ALT + F4 – zamyka aktywne okno
 • CTRL + A - zaznacza całą zawartość okna
 • CTRL + C - kopiuje zaznaczone elementy do schowka
 • CTRL + X - wycina/usuwa zaznaczone elementy kopiując je do schowka
 • CTRL + V - wkleja elementy ze schowka
 • SHIFT + DELETE – zastosowane na zaznaczonych elementach usuwa je trwale z pominięciem Kosza
 • ALT + ENTER – wyświetla własności zaznaczonego pliku lub katalogu
 • CTRL + ESC – otwiera menu Start lub Pulpit Start (Windows 8)
 • lewy ALT + lewy SHIFT + Num Lock – włącza opcję klawiszy myszy, pozwala sterować kursorem za pomocą przycisków klawiatury numerycznej
 • CTRL + H – wyświetla historię (w przeglądarkach internetowych)
 • CTRL + B – wyświetla panel zakładek (w przeglądarkach internetowych)
 • INS – włącza/wyłącza tryb zastępowania tekstu (w edytorach tekstu)
 • CTRL + S – zapisz edytowany plik (w różnych aplikacjach)
 • CTRL + F – włącz wyszukiwanie plików (działa zależnie od aplikacji)
 • CTRL + N – otwórz nowy dokument, nowe okno aplikacji

Jeśli domyślne skróty w oprogramowaniu Ci nie odpowiadają, możesz spróbować je zmienić na kombinacje bardziej pasujące do Twoich potrzeb. Warunkiem jest, aby aplikacja, z której korzystasz, umożliwiała taką operację. Innym ciekawym rozwiązaniem są aplikacje do tworzenia skrótów, które można skojarzyć z zestawami poleceń (makrami). Może to być sekwencja operacji, która obejmuje działania więcej niż jednej aplikacji.

Bardzo popularnym narzędziem tego typu jest AutoHotkey_L, który pozwala zdefiniować nie tylko klawiaturowe skróty, ale również skróty bazujące na sekwencjach wciśnięć przycisków myszy lub innego kontrolera. Alternatywną metodą dostosowania skrótów w Windows, dla zaawansowanych użytkowników, jest tak zwany tryb GodMode. Po utworzeniu na pulpicie folderu o nazwie GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} będzie on działał jak link do wszystkich ustawień systemowych.