Drukuj

Jak używać myszy

A A A

Jak używać myszy

Mysz komputerowa jest od lat jednym z podstawowych urządzeń pozwalających na interakcję użytkownika z systemami operacyjnymi komputerów, a także z większością programów i gier, jakie na nim są uruchamiane.

01 grudnia 2012

Jest przedłużeniem ręki użytkownika i w systemie służy do wskazywania oraz wykonywania różnego rodzaju akcji, analogicznie jak ma to miejsce w rzeczywistości, gdy palcem coś pokazujemy, a dłonią podnosimy, przesuwamy czy używamy.

Budowa myszy
Standardowa mysz komputerowa składa się obecnie z kilku podstawowych elementów. W obudowie znajduje się system rozpoznawania ruchu – obecnie jest to czujnik optyczny, oświetlany diodami laserowymi. To on odpowiada za przekazywanie ruchu opartej na obudowie dłoni do elektroniki myszki i do komputera, co pozwala na poruszanie kursorem, elementami programu lub gry.

Na obudowie zazwyczaj znajdują się dwa przyciski, po prawej i lewej stronie przedniej, górnej części obudowy. Lewego używamy do większości akcji, gdy trzeba coś wskazać, zaznaczyć lub przesunąć. Prawym aktywuje się zazwyczaj dodatkowe funkcje, takie jak choćby menu edycji – kopiowanie, wklejanie, kasowanie wskazanego lub zaznaczonego elementu.

Większość myszy komputerowych wyposażona jest w rolkę, którą niektórzy nazywają kółkiem. W większości przypadków rolka służy do przewijania zawartości ekranu w górę lub w dół, co znacznie ułatwia poruszanie się po długim tekście, zarówno w edytorach, jak i na stronach WWW.

  

Używanie myszy
Myszki używa się, układając na niej dłoń w taki sposób, by nadgarstek spoczywał na blacie biurka lub podkładce, a palec wskazujący prawej dłoni umieszczony był ponad lewym przyciskiem podstawowym. Środkowy palec zwykle spoczywa na prawym przycisku dodatkowym lub ponad rolką, lecz w tym przypadku serdeczny palec obsługuje prawy przycisk myszy.

Takie ułożenie dłoni sprzyja efektywnemu korzystaniu z możliwości myszki, ale także znacząco wpływa na komfort pracy użytkownika – dłoń i przedramię nie męczą się zanadto.

Poruszając myszą, powinniśmy pamiętać, aby nie wychylać jej na boki, a jedynie poruszać nią na boki i w górę lub dół starając się by była ona przez cały czas równoległa do poziomej krawędzi biurka lub podkładki. Dzięki temu unikniemy problemów z orientacją kursora na ekranie.

Gdy przesuwając myszką kursor na ekranie dotrzesz do krańca podkładki lub blatu biurka, to nie bój się jej podnieść i przemieścić na środek pola, po jakim ma się ona poruszać.

Gdy przemieścisz kursor w miejsce, gdzie znajduje się tekst lub element, z którym chcesz coś zrobić, to możesz nacisnąć lewy klawisz myszki, by go zaznaczyć, umieścić tam kursor lub punkt początkowy, jak również zaznaczyć treść wciskając lewy przycisk i przemieszczając kursor ponad żądaną treścią, nie puszczając tegoż przycisku. Po zaznaczeniu treści przycisk możemy puścić (tekst pozostanie zaznaczony).

Teraz można wybrać z menu aplikacji pożądaną funkcję lub wybrać akcję przypisaną do prawego przycisku. Zwykle są to opcje kopiowania, wklejania i usuwania.

Prawy przycisk myszki pozwala także na sprawdzanie jakie dodatkowe opcje oferuje dana aplikacja, ikona z pulpitu, narzędzie w danej aplikacji, czy też może przybrać dowolne funkcje zaprogramowane przez twórców aplikacji.

Tak jak opisaliśmy powyżej, przyciski mają zróżnicowane funkcje i mogą powodować różnorakie akcje. Zwykle używamy pojedynczych kliknięć, co uruchamia lub aktywuje przypisane konkretne akcje.

Dodatkowo opisaliśmy tak zwane przeciąganie, czyli „złapanie” kursorem obiektu po uruchomieniu przycisku i jego przytrzymanie tak długo, jak chcemy przeciągać element lub tekst. Zwolnienie przycisku spowoduje „upuszczenie” elementu lub tekstu.

Dodatkową akcją jest tak zwany dwuklik, czyli następujące po sobie, szybkie, podwójne przyciśnięcie danego klawisza. Zwykle służy ono do aktywowania aplikacji – dwuklik na ikonce uruchomi dany program.

Do czego służy rolka?
Rolka służąca do przewijania ma zazwyczaj również funkcję dodatkowego przycisku. Zamiast obracać kółkiem, by przewijać tekst, można użyć jej jako trzeciego klawisza, którym najczęściej otworzymy strony internetowe w nowych kartach, ale jeśli pozwala na to oprogramowanie można mu przypisać dowolne akcje wybrane z listy dostępnych, które zwykle określa producent danej myszy.

Informacje dodatkowe
W sklepach można spotkać myszki wyposażone w dodatkowe przyciski, przełączniki, dodatkowe funkcje rolki (wychylanie na boki) i specjalne systemy zmieniające czułość układu odczytującego ruch nadgarstka, lecz nie będziemy ich tu opisywali, gdyż wszelkie tego typu modyfikacje są w pełni konfigurowalne – można im przypisać dowolne akcje i działania, jakie przewidział producent w udostępnianych sterownikach i oprogramowaniu do myszki.

Kursor myszy może zmieniać swój kształt w zależności od używanej aplikacji lub elementu, na jaki wskazuje. W edytorze tekstu będzie on miał zazwyczaj kształt odwróconej o 90 stopni litery H, w przeglądarce będzie strzałką, lecz gdy przemieścimy go ponad łącze internetowe, to zmieni się w dłoń z wysuniętym palcem wskazującym, dzięki czemu od razu będzie wiadomo, że możemy go kliknąć lewym przyciskiem myszy, co zaowocuje uruchomieniem łącza i strony, jaka jest do niego przypisana.