Drukuj

Jak używać klawiatury

A A A

Jak używać klawiatury

Klawiatura jest niezbędnym urządzeniem służącym do wprowadzania danych do komputera. Oprócz możliwości wprowadzania tekstu pozwala także obsługiwać kalkulator oraz sterować postaciami w grach.

01 grudnia 2012

Klawiatura, obok myszki, jest najpopularniejszym urządzeniem peryferyjnym, za pomocą którego obsługujemy komputer. Służy przede wszystkim do wprowadzania tekstu, cyfr, znaków specjalnych, a także do szybkiej obsługi systemu operacyjnego i aplikacji dzięki skrótom i klawiszom funkcyjnym.

Z czego składa się standardowa klawiatura?
Klawiatura zazwyczaj składa się z kilku bloków klawiszy, które da się odnaleźć na większości konstrukcji dostępnych na rynku.

Podstawowym blokiem są klawisze z literami, które służą do wprowadzania tekstu, poleceń, etc.

Na krawędziach tego bloku znajdują się klawisze pozwalające zmieniać tryb wpisywania małych i wielkich liter.

Shift to klawisz, który trzeba przytrzymać i wcisnąć daną literę, by uzyskać jej wielką formę, a Caps Lock to odpowiednik opisanego wcześniej przycisku, lecz aktywuje on tryb wielkich liter na stałe, aż do czasu, gdy nie wciśniemy go ponownie w celu dezaktywacji jego działania.

Kolejnym klawiszem jest Tab, służący do przemieszczania kursora o zadany przez twórcę programu odcinek na ekranie – tworzy tak zwane wcięcia lub przechodzi do innych elementów w tabeli, jeśli taka jest aktualnie wypełniana.

Zazwyczaj w górnym lewym rogu, znajduje się klawisz ESC (skrót od escape), który służy do anulowania wybranego menu lub opcji, a także do wyjścia z aplikacji.

Backspace to tak zwane kasowanie przez cofanie – czyli po jego wciśnięciu kursor przesuwa się w lewo o jeden znak, jednocześnie kasując ten, który był ostatnim wprowadzonym.

Enter służy do zatwierdzania wpisanego tekstu lub przechodzenia do następnej linii.

Najdłuższym klawiszem jest tak zwana Spacja znajdująca się pod literami – pozwala na wprowadzanie pojedynczego odstępu pomiędzy znakami i obsługuje się go zazwyczaj kciukiem.

Klawiszy ALT, CTRL oraz Windows używa się zazwyczaj wraz z innymi przyciskami. Pierwszy z nich pozwala np. uzyskać znaki diakrytyczne odpowiednie dla danego kraju – w Polsce są to ą, ć, ę, ń, ł, ó, ś, ź, ż. Inne funkcje to np. aktywacja tak zwanych skrótów klawiszowych pozwalających na szybkie uruchamianie programów, czy funkcji specjalnych aplikacji, do których dostęp za pomocą myszy byłby czasochłonny.

W górnej części bloku znajdują się klawisze pozwalające na wprowadzanie nawiasów kwadratowych, klamrowych, znaków przestankowych oraz ukośnik i ukośnik wsteczny, które wykorzystuje się przy adresach internetowych, a także innych publikacjach.

Ponad literami znajduje się blok klawiszy numerycznych, zawierających zazwyczaj cyfry od 1 do 0, oraz znaki + i -. Służą one do wpisywania cyfr, ale także znaków funkcji matematycznych, a gdy użyjemy klawisza SHIFT wielu niezbędnych symboli typu @, #, $, %, ^, &, *, (, ), _, !, ~. Przycisk SHIFT należy również przytrzymać jeśli dany klawisz wprowadza dwa różne znaki na przykład { i [.

Kolejnym bokiem są klawisze kierunkowe (zwane też strzałkami), które doskonale sprawują się jako prosty zamiennik myszki, gdyż dzięki nim możemy sprawnie poruszać się po tekście, programach, menu i innych elementach systemu i aplikacji. Zgodnie z namalowanymi na nich kierunkami możemy poruszać się w górę, dół i na boki. Dla gracza są to najważniejsze klawisze.

Klawisze specjalne pozwalają na zaawansowaną edycję tekstu oraz na wykonywanie nietypowych akcji w systemie. Page Up i Page Down mają za zadanie ułatwić przemieszczanie się po dużych dokumentach, zbiorach grafik czy treści stron WWW, których przewijanie za pomocą klawiszy kursora lub myszki trwałoby zbyt długo. Zgodnie z nazwą, ich użycie pozwala przewinąć w górę lub w dół całą stronę treści. Home i End to klawisze pozwalające na szybkie przenoszenie się na początek i koniec linii tekstu.

Insert i Delete pozwalają na wstawianie i kasowanie danych w miejscu gdzie znajduje się kursor. Kasowanie odbywa się odmiennie od opisanego wcześniej Backspace – likwidowany jest znak po prawej stronie kursora. Insert pozwala zastępować znaki po prawej stronie kursora nowymi bez konieczności ich wcześniejszego kasowania – odbywa się to automatycznie.

Blok klawiszy numerycznych, znajdujący się po prawej stronie, w większości przypadków jest mało przydatny dla zwykłego użytkownika w codziennej pracy czy rozrywce. Jeśli jednak ktoś pracuje wiele godzin z arkuszami kalkulacyjnymi lub innymi programami operującymi na liczbach, to doceni ten moduł. Są tam cyfry ułożone tak jak w kalkulatorach, dzięki czemu biegły księgowy czy też osoba wprowadzająca do aplikacji wiele danych numerycznych będzie czuła się jak ryba w wodzie. Dodatkowo są tam podstawowe klawisze operacji: dodawania, odejmowania, dzielenia i mnożenia, a także kropka/przecinek (do ułamków) i dodatkowy klawisz Enter do szybkiego zatwierdzania porcji danych.

Print Screen (Prt Scn, Pr Sc) służy obecnie jako klawisz do wykonywania zrzutów tego, co widzimy na ekranie komputera do pamięci. Można je potem wkleić do programu graficznego, edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego czy e-maila.

Scroll Lock (Scr Lck) zwykle jest nieaktywny, lecz dany program czy aplikacja może mieć dla niego zastosowanie. Zazwyczaj zmienia on sposób działania klawiszy kursora.

Pause Break pozwala w niektórych przypadkach zastopować na żądanie wykonywanie jakiejś akcji przez program lub wręcz całego programu – obecnie jest on niemal niewykorzystany.

Blok klawiszy funkcyjnych od F1 do F12 jest niezwykle ważny w przypadku obsługi zarówno systemu operacyjnego, jak i aplikacji. Każdy system operacyjny i program może dowolnie je wykorzystywać i zazwyczaj są do nich przypisane podstawowe i najczęściej używane akcje, które ułatwiają i przyspieszają działanie skomplikowanych funkcji. Często także programiści pozwalają na samodzielny wybór akcji, jakie chcemy przypisać tymże przyciskom. Dzięki temu każdy użytkownik może skonfigurować je tak, jak mu będzie najwygodniej.

Klawiatura w układzie QWERTY - co to znaczy?
Litery zazwyczaj ułożone są w układzie QWERTY. Nazwa ta wywodzi się od liter znajdujących się w lewym górnym rogu tego bloku. dostępne są też urządzenia z innymi układami, ale jest to już kwestia specyficzna dla danego kraju.

Niektóre stworzone są po to, aby zapewnić wyższą szybkość pisania, jak choćby układ Dworaka. Niestety przyzwyczajenie się do nietypowego układu powoduje problemy w sytuacji gdy przed użytkownikiem pojawi się typowa klawiatura, dlatego nie zaleca się korzystania z nich.


Klawiatura w układzie Dworaka