Drukuj

Jak mogę przeprowadzić kopię zapasową?

A A A

Jak mogę przeprowadzić kopię zapasową?

Regularne wykonywanie kopi zapasowych najważniejszych danych pozwala zabezpieczyć się na wypadek poważnej awarii lub kradzieży komputera. Systemy operacyjne zawierają wbudowane oprogramowanie archiwizujące dane.

01 grudnia 2012

Kopia zapasowa, inaczej zwana kopią bezpieczeństwa, jest zbiorem ważnych dla użytkownika danych, których utrata wiązałaby się z dużymi stratami finansowymi, czasowymi lub np. sentymentalnymi.

Zwykle wykonuje się kopie: ustawień systemu operacyjnego, baz danych, dokumentów, zdjęć, filmów, muzyki i innych ważnych informacji, które w razie awarii komputera czy nośnika, na którym są przechowywane uległyby trwałemu uszkodzeniu.

Kopia zapasowa wykonywana na dłuższy czas nazywana jest archiwizacją. Systemy, takie jak choćby Microsoft Windows, Mac OS czy niektóre wersje Linuksa mają wbudowany system automatycznego wykonywania kopii zapasowych danych newralgicznych dla użytkownika – haseł, plików konfiguracyjnych, katalogów z danymi. Częstotliwość wykonywania archiwizacji można samodzielnie ustawić, a nawet wyłączyć, ale nie jest to zalecane. Dzięki takiemu mechanizmowi nawet po poważnej awarii systemu, zwykle daje się go odzyskać i przywrócić do działania.

Kilka najważniejszych zasad tworzenia kopii zapasowych:

  • wybierz dane, których utrata może spowodować problemy w pracy, straty materialne, czy sentymentalne
  • wybierz nośnik, na którym chcesz przechowywać dane (zewnętrzny dysk twardy, płyta DVD/Blu-ray, pendrive, itp.)
  • ustal częstotliwość wykonywania kopii zapasowych
  • pomyśl o tym, czy szyfrować archiwizowane dane – będą bezpieczniejsze, lecz jeśli zapomnisz hasła, to nigdy ich nie odzyskasz
  • bądź konsekwentny i nie zapominaj o regularnym wykonywaniu kopii zapasowych

Większość programów użytkowych ma opcję wykonywania kopii zapasowych ustawień, a także zapisywania postępów prac użytkownika w zadanym interwale czasu. Takimi aplikacjami są programy graficzne, edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do tworzenia prezentacji, edytory języków programowania i im podobne. W większości przypadków kopie te są nadpisywane, czyli jeśli popełnimy błąd, to po pewnym czasie trudno będzie nam wrócić do wersji poprawnej – wtedy warto sprawdzić ile kroków wstecz możemy wykonać – są to tak zwane opcje Undo/Cofnij. Podobnie jest z zapisem plików, w nowoczesnych aplikacjach kolejne kopie odróżniane są znacznikiem czasowym, lecz po pewnym czasie ich ilość i zajmowane miejsce mogą spowolnić system lub zapełnić nośnik – warto mieć to na uwadze.

Większość firm regularnie wykonuje kopie zapasowe, gdyż utrata danych choćby z jednego dnia wiąże się z wymiernymi stratami finansowymi lub prawnymi. Administratorzy dbają, by możliwe było odtworzenie danych zarówno na komputerach pracowników, jak i serwerach. Kopie wykonywane są na specjalnych macierzach dyskowych lub taśmach magnetycznych o wielkiej pojemności.

Niektóre dane mogą być magazynowane na specjalnych krążkach DVD/Blu-ray. Część firm przenosi wykonywanie kopii zapasowych do serwerów chmurowych dostępnych przez internet. Takie rozwiązanie jest o tyle bezpieczniejsze od stosowania dysków, taśm i innych fizycznych nośników, że dane zazwyczaj nie mogą być utracone w wyniku działania czynników takich jak pożar, powódź, trzęsienie ziemi czy po prostu zwykła kradzież.